De Bijbellezingen vanuit Urk hebben meer een vooruitziend en voorspellend karakter. De mens en maatschappij worden op een profetische wijze doorgelicht. Zeker in een tijd waarin veel gezocht wordt naar een bepaalde ‘eenheid’ in de kerk, zien we in de Bijbellezingen een duidelijke koers vanuit de Schrift, zodat ‘eenheid’ en ‘waarheid’ samen mogen gaan.

Markus

Markus 1: 1-13
Markus 1: 14-22
Markus 1: 40 t/m 2:2
Markus 2:23 t/m 3:19
Markus 3:20 t/m 4:8
Markus 4:13-34
Markus 4:35 t/m 5:43
Markus 6: 1-29
Markus 8: 14-37
Markus 8:38 t/m 9:29
Markus 9:30-37
Markus 9:38 t/m 10:12
Markus 10:13-34
Markus 10: 35-52
Markus 11: 1-33
Markus 12: 1-27
Markus 12: 28-44
Markus 13:20-37
Markus 14: 1-15
Markus 14:15-42
Markus 14:43-61
Markus 14:62 t/m 15:16
Markus 15:16-35

1 Korinthe

1 Korinthe 1:27-28
1 Korinthe 1:27-28
1 Korinthe 3
1 Korinthe 4
1 Korinthe 5
1 Korinthe 7
1 Korinthe 8
1 Korinthe 9
1 Korinthe 10:1
1 Korinthe 10: 2
1 Korinthe 10: 3
1 Korinthe 11: 1
1 Korinthe 11: 2
1 Korinthe 11: 27-29 VHA
1 Korinthe 12:1
1 Korinthe 12: 2
1 Korinthe 13
1 Korinthe 14: 1
1 Korinthe 14: 2
1 Korinthe 15: 1
1 Korinthe 15: 2
1 Korinthe 15: 3
1 Korinthe 15: 4
1 Korinthe 15: 5
1 Korinthe 15: 21-24
1 Korinthe 15:55

1 Korinthe serie 2

1 Korinthe 5 vanaf vers 9
1 Korinthe 6 vanaf vers 11
1 Korinthe 7 vanaf vers 17
1 Korinthe 8
1 Korinthe 9

Openbaring

Openbaring 1:1-3
Openbaring 1: 4-10
Openbaring 1: 10-20
Openbaring 2: 1-7
Openbaring 2: 8-11
Openbaring 2: 12-17
Openbaring 3: 1-6
Openbaring 3: 14-22
Openbaring 4
Openbaring 5
Openbaring 6: 1-8
Openbaring 6: 9-17
Openbaring 7: 1-10
Openbaring 7:9-17
Openbaring 8: 1-5
Openbaring 8: 6-9
Openbaring 9: 13-21
Openbaring 10
Openbaring 11: 1-6
Openbaring 11: 7-19
Openbaring 12: 19
Openbaring 13: 1-3
Openbaring 13:4-18
Openbaring 14: 1-5
Openbaring 14: 6-10
Openbaring 14: 10-14
Openbaring 14:14-15
Openbaring 16: 1-10
Openbaring 16: 10-17
Openbaring 16: 17
Openbaring 18
Openbaring 19: 11-21
Openbaring 20
Openbaring 21