Dr. Tukker was een predikant in de Nederlandse Hervormde Kerk, die op een indringende en pastorale wijze het Evangelie wist te brengen.

Zeker in de periode waarin hij de gemeente te Epe diende, gaf hij op een pastorale wijze antwoorden voor mensen met levens- en stervensvragen. Mensen met zulke vragen zoeken antwoorden in de Bijbel en de prediking.

De Bijbel en de prediking geven echter niet altijd antwoorden op onze vragen. De Schrift bevraagt ons wel. En met deze bevraging worden onze vragen uiteindelijk beantwoord. Maar wel op een wijze die we niet hadden verwacht en gedacht. De Heere Jezus gaf ook op deze wijze pastoraat. Juist de kansel is de beste plek om zielzorg te verrichten.
En dat heeft dr. Tukker met de aan hem geschonken talenten mogen doen.

Wij hopen en bidden dat de bijzondere geestelijke nalatenschap van deze evangeliedienaar ook in de toekomst tot zegen zal zijn voor de Kerk.