Naar Boven

Dr. Tukker was een geliefd predikant in de Nederlandse Hervormde Kerk, die op een indringende en pastorale wijze het evangelie wist te brengen. Zeker in de periode waarin hij de gemeente te Epe diende, gaf hij op een pastorale wijze antwoorden voor mensen met levens- en stervensvragen. Mensen met zulke vragen zoeken antwoorden in de Bijbel en de prediking. De Bijbel en de prediking geven echter niet altijd antwoorden op onze vragen. De Schrift bevraagt ons wel. En met deze bevraging worden onze vragen uiteindelijk beantwoord. Maar wel op een wijze die we niet hadden verwacht en gedacht. De Heere Jezus gaf ook op deze wijze pastoraat. Juist de kansel is de beste plek om zielzorg te verrichten. En dat heeft dr. Tukker met de aan hem geschonken talenten mogen doen.

De Bijbellezingen vanuit Urk hebben meer het accent van een vooruitziend en voorspellend karakter. De mens en maatschappij worden op een profetische wijze doorgelicht. Zeker in een tijd waarin veel gezocht wordt naar een bepaalde 'eenheid' in de kerk, zien we in de Bijbellezingen een duidelijke koers vanuit de Schrift, zodat 'eenheid' en 'waarheid' samen op mogen gaan. Ik hoop en bid dat de bijzondere geestelijke nalatenschap van deze evangeliedienaar ook in de toekomst tot zegen zal zijn voor de Kerk.

Zoals eerder aangegeven is het aantal preken en Bijbellezingen nu aanmerkelijk uitgebreid tot meer dan 400. De Bijbellezingen over Markus zijn gehouden vanuit Spijk en hebben een lengte van ca. 90 minuten. De Bijbellezingen uit Openbaringen zijn qua geluidsweergave niet altijd optimaal.